WIERDIJK

Wieringen, 2009-2010

Wierdijk-Oost is een voorstel voor het herstel en het behoud van de Wierdijk in Wieringen. De Wierdijk is de manifestatie van eeuwen verandering en aanpassing aan de noden en eisen van de tijd. De concrete vraag vanuit de Provincie Noord-Holland was hoe verder verval van de dijk voorkomen kan worden zonder dat de dijk hierbij zijn unieke profiel verliest.

De Wierdijk is tot stand gekomen door eeuwen van sociale dynamiek op het eiland Wieringen. Deze sociale dynamiek vormt het uitgangspunt voor het voorstel voor herstel van de Wierdijk. Naar aanleiding van uitvoerig onderzoek naar de dijk, het eiland en de polders is een voorstel gemaakt voor een methode ter ontwikkeling die voortkomt uit, en verbonden is met, het eiland en de polder.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met: Arjan Karssen en Arno Vriends, en het is mede mogelijk gemaakt door: Seton Beggs, Minja Schotel, Marco Sweering, Thijs Verbeek en Polle Willemsen.

DE WIERDIJK
Ontwerp en methodiek als één entiteit.
‘DE WIERDIJK, werk in uitvoering’
Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt