plug-in-1

PLUG IN

Voorstel Alkmaar, 2010 (niet gerealiseerd)

Plug In is een ontwerp voor een Modulair Diagnostisch Centrum in Heerhugowaard. Het concept is ontwikkeld op initiatief van Medisch Centrum Alkmaar en Kunst en Cultuur Noord Holland.

Het uitgangspunt voor Plug In is het ervaarbaar maken van de omgeving en om contact tussen binnen en buiten te vergroten. In het ontwerp is daarom rekening gehouden met de typologie van de omgeving en de verschillende landschappen vormen de basis voor de materiaalkeuze,

zoals het rietland, de akkerbouw, het heidelandschap, het bosgebied, de tuinbouw en het duinlandschap. In het ontwerp voor Plug In staat de zintuigelijke ervaring op het gebied van licht, akoestiek, geur en gevoel centraal.

Plug In kan flexibel worden toegepast in bestaande situaties, zoals ziekenhuizen, bibliotheken, winkelcentra, maar ook in woestijnen, kassen, loodsen en hangars.

Het concept is ontwikkeld in samenwerking met Henk van der Geest, Arjan Karssen en Ine Mulder.

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt