sif_natura-artificiosa_06

NATURA ARTIFICIOSA

Haarlem, 2006

In 2006 ontstonden er plannen om het Haarlemse Reinaldapark volledig te vernieuwen in verband met ernstig vervuilde grond. Irene Fortuyn werd gevraagd om de zintuiglijke verbindingen en ervaringen in het park in de toekomst te onderzoeken.

In haar onderzoek werd de geschiedenis van het park als vuilnisbelt in de jaren vijftig en zestig werd al snel zichtbaar. Regenwater kon moeilijk wegstromen vanwege de vervuiling in de grond en de vele molshopen in het park brachten stukjes vuil aan de oppervlakte. Deze overblijfselen uit het recente verleden werden behandeld als schatten. Na een ronde ‘archeologisch vuilrapen’ werden er collages gemaakt van het gefragmenteerde vuilnis. De sigarettenpakjes, stuken plastic en blikjes zijn als een collectie vlinders opgeprikt en gerangschikt naar kleur, vorm en vindplaats.

De restanten van het vuilnis smeedde Fortuyn samen met een edeler materialen tot beelden van vogels die voorkomen in het park. Die vertegenwoordigen eenzelfde rijkdom aan variëteiten. Van de buizerd, de vink, de koekoek, de nachtegaal, de groene bonte specht, de kerkuil en de ijsvogel tot de huismus.

Daarnaast stelde Fortuyn voor om het park gefaseerd te vernieuwen door tijdens de renovatie grote eilanden te bewaren, waarin de natuur ongestoord kan voortleven. Die eilanden zorgen voor continuïteit van de herinnering, zodat het verleden niet wordt weggestopt maar een kwaliteit blijkt.

sif_natura-artificiosa_05
sif_natura-artificiosa_06
sif_natura-artificiosa_10

IN DE MEDIA

Atlas Haarlem Oost

Atlas Haarlem Oost, artistiek onderzoek als aanjager van stedelijke vernieuwing; Marjolijn Boterenbrood.
Atlas Haarlem Oost
Rotterdam (Episode Publishers) 2009

Een driejarig project dat begon met een onderzoek. Boterenbrood verwerkte haar bevindingen in bijzonder vormgegeven kaarten over talloze verborgen en latente aspecten van het gebied. Deze scans resulteerden in vragen aan verschillende kunstenaars en ontwerpers. Al deze deelprojecten volgden een eigen parcours.
Bewoners en gebruikers van het gebied werden nauw bij het project betrokken, bijvoorbeeld door het inzetten van een zogenoemde ‘vraagmachine’.
Een maand lang waren er tal van activiteiten en een tentoonstelling in het hart van het gebied, wat een hele nieuwe dynamiek van talloze ontmoetingen en verbindingen in gang zette.

Lees hier meer

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt