LABANOTATION #31

Berlijn, 2007

Labanotatie: een schrift om beweging mee vast te leggen.

Van het voorplein van de Nederlandse ambassade in Berlijn is door Irene Fortuyn een sociale plek gemaakt met stenen om op te zitten. Uitgangspunt is een grid van 5 x 6 stenen. Met een systeem dat werkt als ware een dobbelsteen met vijf zijden, waarbij het aantal ogen van de worp de beweging van de steen bepaalt, kan iedere steen eenmaal vanuit zijn uitgangspositie verplaatsen naar een ander punt op het grid. Hierdoor ontstaan willekeurige groepen stenen.

Labanotaties een tot en met dertig zijn het resultaat van de toepassing van het systeem in Amsterdam.

Labanotation #31
Om voorkeur voor een uitkomst uit te sluiten en de choreografie van de stenen slechts door kans te laten bepalen is besloten #31 ter plekke, in Berlijn, te maken.

the film.indd
Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt