CITY CIRCLES

City Circles is een multidisciplinair en ontwerpgericht onderzoeksinstrument dat zich toelegt op de ontwikkeling van een dwarsdoorsnede van stedelijke gebieden met een straal van één kilometer. Het doel van het project is om nieuwe perspectieven en manieren van kijken naar steden te inspireren, bloot te leggen en te ontsluiten. Een groep van verkenners, bestaande uit ontwerpers en onderzoekers, duikt in een aantal thema’s, waarbij de complexiteit van het betreffende stedelijk gebied centraal staat.

Een City Circles project leidt tot een begrijpelijk overzicht; een dwarsdoorsnede van een stedelijk gebied. De bevindingen van het onderzoek, in alle mogelijke vormen, worden gedeeld en gepresenteerd in het centrum van de cirkel door middel van een evenement/tentoonstelling waarbij de blootgelegde data wordt gevisualiseerd, grijpbaar wordt gemaakt en er plaats is voor ervaringsgerichte reflectie. Ieder City Circles project wordt toegevoegd aan het digitale archief, zodat het in de toekomst mogelijk wordt om de uitkomsten van de verschillende projecten met elkaar te vergelijken.

Als een bottom-up systeem om een deel van een stad te doorgronden is het doel van City Circles om bloot te leggen wat vaak over het hoofd wordt gezien; het verborgene wordt onthuld en het mondaine wordt inzichtelijk. Zelfs de plaatselijke bewoners, zij die het meest bekend zijn met het gebied, moeten verrast worden door de uitkomsten. Het project streeft ernaar om het bewustzijn te vergoten en om mensen een nieuw perspectief te bieden op de onderzochte cirkel in het bijzonder en de stedelijke omgeving in het algemeen.

City Circles komt tot stand in samenwerking met Joost Grootens en verschillende onderwijsinstellingen in het binnen- en buitenland.

Zie deze projectwebsite voor meer informatie over City Circles.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt