overstad-1

ATLAS OVERSTAD ALKMAAR

Alkmaar, 2010

In Atlas Overstad wordt, op basis van de cultuurhistorische inventarisatie van Cecyl Nyst, de relatie van Overstad tot Alkmaar onderzocht en in beeld gebracht. Deze culturele biografie toont eeuwen verandering van het stedelijk landschap aan de noden en eisen van de tijd.

Naast een inventarisatie van historische fragmenten en de documentatie van een sociale geschiedenis, schetst Atlas Overstad ook het proces van verandering, de dynamiek van de stedelijke cultuur van Alkmaar. De gebouwen, de geschiedenissen en ook de geuren van Overstad maken deel uit van de beleving van de burgers van Alkmaar.

Atlas Overstad schetst een beeld van deze stedelijke cultuur en van de identiteit van de stad Alkmaar. Deze historisch gegroeide identiteit kan een bijdrage leveren aan het denken over de toekomst van de stad.

Atlas Overstad is ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Alkmaar en in samenwerking met Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Kunst en Cultuur Noord-Holland, Arno Vriends, Ceciel Nyst, Seton Beggs, Johan Leestemaker en Arjan Karssen.

sif_overstad_02
sif_overstad_01
Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt