blog 3

City Circles is een multidisciplinair en ontwerpgericht onderzoeksinstrument dat zich toelegt op de ontwikkeling van een dwarsdoorsnede van stedelijke gebieden met een straal van één kilometer.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.