diepenheim

Grotestraat-Goorseweg, Diepenheim

Diepenheim, 1997-2000

Aan het einde van de jaren negentig werd de doorgaande weg van de Twentse gemeente Diepenheim gerenoveerd onder leiding van landschapsarchitect Alle Hosper. Irene Fortuyn werd gevraagd om mee te werken aan het ontwerp van de publieke ruimte.

Het concrete probleem van de oude situatie was dat de bewoners veel overlast ervoeren van de constante verkeersstroom van automobilisten die zich door de opzet van de weg amper realiseerden dat zij door een woonwijk reden. Om dit probleem aan te pakken werd in onderzoek opgezet in de vorm van een portret van de Grotestraat bestaande uit geluidsfragmenten, videobeelden, een herbarium en portretten van de bewoners in hun huis met uitzicht op de straat.

Uit het onderzoek bleek dat alle bewoners georiënteerd waren op hun achtertuin en dat niemand ooit aan de straatkant van zijn huis kwam. Dit verklaarde ook het feit waarom er nooit ongelukken gebeurden met bewoners.

In het nieuwe ontwerp werden zintuigelijke wijzigingen voorgesteld rondom de straat om het gedrag van automobilisten te veranderen zonder verkeerslichten, drempels of politie in te zetten. Er werd rekening gehouden met verschillende materialen, texturen en geuren door middel van het planten van geurende bomen, het aanleggen van grindwegen en het plaatsen van bloeiende heggen tegen de geluidshinder. Tevens werd er een dorpsplein gecreëerd met voorzieningen voor fietsers en bezoekers.

diepenheimherbarium
CAPTION TITLE
Mumblecore 8-bit sartorial organic echo park, brunch occupy man bun direct trade master cleanse intelligentsia post-ironic franzen. Raw denim everyday carry pork belly migas.
tekeningdiepenheim1
tekeningdiepenheim3
CAPTION TITLE
Mumblecore 8-bit sartorial organic echo park, brunch occupy man bun direct trade master cleanse intelligentsia post-ironic franzen. Raw denim everyday carry pork belly migas.Mumblecore 8-bit sartorial organic echo park, brunch occupy man bun direct trade master cleanse intelligentsia.
CAPTION TITLE
Mumblecore 8-bit sartorial organic echo park, brunch occupy man bun direct trade master cleanse intelligentsia post-ironic franzen. Raw denim everyday carry pork belly migas.
maldiepenheim7
stoeldiepenheim
CAPTION TITLE
Mumblecore 8-bit sartorial organic echo park, brunch occupy man bun direct trade master cleanse intelligentsia post-ironic franzen. Raw denim everyday carry pork belly migas.Mumblecore 8-bit sartorial organic echo park, brunch occupy man bun direct trade master cleanse intelligentsia.
CAPTION TITLE
Mumblecore 8-bit sartorial organic echo park, brunch occupy man bun direct trade master cleanse intelligentsia post-ironic franzen. Raw denim everyday carry pork belly migas.
lay_outbewoners
CAPTION TITLE
Mumblecore 8-bit sartorial organic echo park, brunch occupy man bun direct trade master cleanse intelligentsia post-ironic franzen. Raw denim everyday carry pork belly migas.Mumblecore 8-bit sartorial organic echo park, brunch occupy man bun direct trade master cleanse intelligentsia.
Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt