OVER IRENE FORTUYN

Irene Fortuyn (Geldrop, 1959) is kunstenaar, onderzoeker en docent. In de jaren tachtig begint ze met het maken van installaties en beelden en breidt haar oeuvre in de loop der tijd uit met het ontwikkelen van parken en het onderzoeken van landschappen. De focus van haar werk transformeert hierbij van het institutionele – museum en de kunstenaar centraal – naar het publieke – focus op de openbare ruimte en het belang van het collectief. Van object in naar ervaring van omgeving. Betrekken en verbinden van partijen van alle lagen. Anderen in staat stellen zichzelf uit te drukken. Aandacht voor zorg en onderhoud staat hierin centraal.

Fortuyn vormde vanaf 1983 samen met Robert O’Brien, het kunstenaarsduo Fortuyn/O’Brien. In 1988 overleed Robert en Irene werkte tot 2006 door onder de naam Fortuyn/O’Brien. Kenmerkend voor het werk is het onderzoek naar het (sociaal-maatschappelijke) karakter en de materialiteit van de locatie, dat eraan voorafgaat. Sinds 2006 werkt Irene Fortuyn onder haar eigen naam en verschuift de focus steeds meer naar het publieke en sociale domein.

In lijn met haar ambitie kunst naar buiten te brengen richtte Fortuyn in 2006 de stichting KETTER&Co op. Een collectief van makers en denkers dat streeft naar een duurzame (in de breedste zin van het woord) samenleving door het stellen van relevante vragen. Dit multidisciplinaire samenwerkingsverband, bestaande uit kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers, houdt zich bezig met vraagstukken in de sociale, stedelijke en maatschappelijke ruimte. Het bevraagt de wereld en streeft naar verandering door middel van de uitwisseling van ideeën en netwerken. Deze constante bevraging komt duidelijk terug in het motto van KETTER&Co – Een wereld zonder Ketters is een wereld zonder vragen. Fortuyn is directeur van de stichting.

Sinds 1990 is Fortuyn docent op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en sinds 2000 is zij daarnaast hoofd van de afdeling Leisure van Design Academy Eindhoven. In 2020 nam zij hier ook de rol van studioleider van Studio Urgencies op zich. Ook in haar rol als hoofd en docent staat bevraging en samenwerking centraal. Belangrijk hierbij is de studenten in hun kracht te zetten en ze maatschappelijk geëngageerd op te leiden.

1977-1982 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
1982-1983 Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam
1983-1986 Universiteit van Amsterdam, filosofie
2009- 2014 PHDArts, Universiteit Leiden en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (niet afgerond). Haar onderzoek ‘Portret van het Nederlandse landschap’ bestudeert de visuele relatie tussen de concepties die mensen van Nederland hebben en de daadwerkelijke fysieke realiteit van het Nederlandse landschap en wie ervoor zorgt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt