faux circle

 In All, Project
CityCircles_Project1

CITY CIRCLES

CityCircles_Project4
CityCircles_Project3
About_SampleWeb

City Circles is een multidisciplinair en ontwerpgericht onderzoeksinstrument dat zich toelegt op de ontwikkeling van een dwarsdoorsnede van stedelijke gebieden met een straal van één kilometer. Het doel van het project is om nieuwe perspectieven en manieren van kijken naar steden te inspireren, bloot te leggen en te ontsluiten. Een groep van verkenners, bestaande uit ontwerpers en onderzoekers, duikt in een aantal thema’s, waarbij de complexiteit van het betreffende stedelijk gebied centraal staat. City Circles is een multidisciplinair en ontwerpgericht onderzoeksinstrument dat zich toelegt op de ontwikkeling van een dwarsdoorsnede van stedelijke gebieden met een straal van één kilometer. Het doel van het project is om nieuwe perspectieven en manieren van kijken naar steden te inspireren, bloot te leggen en te ontsluiten. Een groep van verkenners, bestaande uit ontwerpers en onderzoekers, duikt in een aantal thema’s, waarbij de complexiteit van het betreffende stedelijk gebied centraal staat.City Circles is een multidisciplinair en ontwerpgericht onderzoeksinstrument dat zich toelegt op de ontwikkeling van een dwarsdoorsnede van stedelijke gebieden met een straal van één kilometer. Het doel van het project is om nieuwe perspectieven en manieren van kijken naar steden te inspireren, bloot te leggen en te ontsluiten. Een groep van verkenners, bestaande uit ontwerpers en onderzoekers, duikt in een aantal thema’s, waarbij de complexiteit van het betreffende stedelijk gebied centraal staat.

Als een bottom-up systeem om een deel van een stad te doorgronden is het doel van City Circles om bloot te leggen wat vaak over het hoofd wordt gezien; het verborgene wordt onthuld en het mondaine wordt inzichtelijk. Zelfs de plaatselijke bewoners, zij die het meest bekend zijn met het gebied, moeten verrast worden door de uitkomsten. Het project streeft ernaar om het bewustzijn te vergoten en om mensen een nieuw perspectief te bieden op de onderzochte cirkel in het bijzonder en de stedelijke omgeving in het algemeen. Als een bottom-up systeem om een deel van een stad te doorgronden is het doel van City Circles om bloot te leggen wat vaak over het hoofd wordt gezien; het verborgene wordt onthuld en het mondaine wordt inzichtelijk. Zelfs de plaatselijke bewoners, zij die het meest bekend zijn met het gebied, moeten verrast worden door de uitkomsten. Het project streeft ernaar om het bewustzijn te vergoten en om mensen een nieuw perspectief te bieden op de onderzochte cirkel in het bijzonder en de stedelijke omgeving in het algemeen.Als een bottom-up systeem om een deel van een stad te doorgronden is het doel van City Circles om bloot te leggen wat vaak over het hoofd wordt gezien; het verborgene wordt onthuld en het mondaine wordt inzichtelijk. Zelfs de plaatselijke bewoners, zij die het meest bekend zijn met het gebied, moeten verrast worden door de uitkomsten. Het project streeft ernaar om het bewustzijn te vergoten en om mensen een nieuw perspectief te bieden op de onderzochte cirkel in het bijzonder en de stedelijke omgeving in het algemeen.Als een bottom-up systeem om een deel van een stad te doorgronden is het doel van City Circles om bloot te leggen wat vaak over het hoofd wordt gezien; het verborgene wordt onthuld en het mondaine wordt inzichtelijk. Zelfs de plaatselijke bewoners, zij die het meest bekend zijn met het gebied, moeten verrast worden door de uitkomsten. Het project streeft ernaar om het bewustzijn te vergoten en om mensen een nieuw perspectief te bieden op de onderzochte cirkel in het bijzonder en de stedelijke omgeving in het algemeen.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.